Wednesday, June 12, 2013

एसटी हिरकणीच्या नावाखाली लुटालुट

एसटीने स्वारगेट ते ठाणे non-stop बससेवा सुरु केली आहे त्यात इतके काही त्रास आहेत पण एसटीला ग्राहकांना लुटुन स्व:ताचा खिसा भरायचा आहे.

खालील त्रासदायक गोष्टी
१. अतिजलद/non-stop च्या नावाखाली विनाकंडक्टर गाडी प्रत्येक थांब्याला १५ ते २० मिनिटे टिकिट काढायला प्रवासी बसण्यासाठी थांबते. स्वारगेट ते वाकडच्या मधे असे ८ थांबे आहेत. यासाठी एकुण १ तास तरी गाडी अशीच थांबते. याव्यतिरिक्त फुडमाल ला गाडी २० ते २५ मिनिटे  थांबते. अशाप्रकारे ३ तासाच्या पुणे - मुबंई प्रवासाला ४ ते ५ तास जातात.

चला ही झाली एकबाजु पण याव्यतिरिक्त पैशाचीही लुटालुट

२. याचे टिकिट चे मशिन असे आहे की तुम्ही कोणत्याही थांब्याला  बसा वा उतरा टिकिट  फक्त एकच १९५/-
मग तुम्ही स्वारगेट ला बसुन कळंबोलीला उतरा (ज्याची नाहीतर तिकिट १३० वैगेरे असते)  किंवा वाकड ला बसुन ठाण्याला उतरा (ज्याची टिकिट १५० वैगेरे असते)  तुम्हाला  १९५/- रुपयेच द्यावे लागतात. हि लुट का हे मला अजुन तरी कळाले नाही.

कंडक्टरला विचारले तर ते म्हणतात मशिनच असे बनवलेय आता प्रवशांनी दाद मागवी तर कुणाकडे? आणि जर तेच टिकिट तुम्ही इंटरनेट वर बुक केले तर बरोबर पैशाचे टिकिट मिळते असा भेदभाव का?

अशाप्रकारचे त्रास वोल्हो बससेवेसाठी पण आहेत पण अजुन पर्यंततरी काहीच बदला झाले नाही.

Saturday, April 27, 2013

MHADA has assigned FLATS to wrong income group in Adv. April 27 2013

  My comments on MHADA advertisement http://mhada.maharashtra.gov.in/sites/default/files/English_Lottery2013_27April2013.pdf

  There is major problems and errors while defining income groups and assigning flats to these groups.

Example:

MIG (Middle Income Group) - 20001-40000/-

Flats available for MIG groups:
16. Vinoba Bhave Nagar Kurla: Total Cost : 43Lacks
20. Charkop Kandivali - Total Cost: 53L
21, 22, 23, 24 - All above 40L

Now, it will be big mistake to think that person earning between 20-40K monthly can buy Flats costing above 40L.

Lets take for example if person earning 40K monthly. Maximum loan eligibility for this person is around 18Lacks rupees.

It means he should have around 26L in hand cash to buy this flat.
If MHADA is expecting this from common man. I think they can find only handful person with this economic condition.

Before mapping any FLAT to any particular income group MHADA should think for what is max purchase capability of this income group. 

After the advertisement i can confidently say, this adv. is not for common man. There is basic problem is assigning flats to proper income group.